Điểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường UkraineĐiểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường Ukraine

Điểm yếu lớn nguy cơ khiến xe tăng Abrams 'tê liệt' trên chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng M1 Abrams được Mỹ chuyển giao cho Ukraine cần được bảo dưỡng thường xuyên và phức tạp, nếu không chúng có thể bị hỏng vào thời điểm cần kíp nhất.