Tiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nóTiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nó

Tiêm kích Su-57 Felon sẽ vận hành 'bầy đàn UAV' được dành riêng cho nó

ANTD.VN - Tiêm kích Su-57 Felon sẽ có khả năng chỉ huy bầy đàn UAV mini được thiết kế riêng cho nó, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.