Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 1Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 2Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 3Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 4Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 5Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 6Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 7Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 8Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 9Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 10Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 11Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 12Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 13Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut ảnh 14

Quân đội Nga đang tiến rất nhanh vào Avdiivka và Bakhmut

ANTD.VN - Quân đội Nga được cho là đang giành được những thắng lợi rất quan trọng trên hai mặt trận Avdiivka và Bakhmut.