Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90

Quân đội Anh nhận siêu pháo tự hành Archer để thay thế pháo AS-90

ANTD.VN - Siêu pháo tự hành Archer do Thụy Điển phát triển đã được quân đội Anh lựa chọn để thay thế cho dòng pháo tự hành AS-90 trong lực lượng pháo binh nước này.