Phương pháp chăm sóc kangaroo mang lại nhiều lợi ích

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Columbia đã theo dõi 716 trẻ sinh non và nhẹ cân sinh ra từ năm 1993 đến 1996 và so sánh sức khỏe, lối sống, hoạt động xã hội giữa nhóm kiểm soát với nhóm được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo sau khi sinh. 

Qua đó cho thấy, nhóm trẻ được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo có sức khỏe tốt hơn trong suốt 20 năm sau đó. Trẻ không gặp khó khăn trong học tập, ít hiếu động và hung hăng. 

Phương pháp chăm sóc kangaroo được tạo ra năm 1979 áp dụng với trẻ nhẹ cân và sinh non nhằm thay thế phương pháp chăm trẻ sinh non bằng lồng ấp. Chăm sóc kangaroo là tiếp xúc da với da, cho con bú mẹ thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, việc chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo mang lại lợi ích cho các mô não và sự phát triển của trẻ trong những năm đầu tiên. Ngoài ra, phương pháp này cũng thay đổi hành vi và cải thiện chức năng xã hội của trẻ.