Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong cuốn sách phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong cuốn sách phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ANTD.VN - Sáng 6/3 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” .