Hà Nội kiểm tra việc phòng chống tham nhũng ở 3 sở và 5 quận huyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 2024, Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng ở 3 sở:Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ và 5 UBND các quận, huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn mới ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Cụ thể, về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra, UBND TP giao Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thanh Oai trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Thời kỳ kiểm tra tính từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2023.

Trong Quý III, IV/2024 sẽ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra có liên quan đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

Với nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, UBND TP giao Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, cụ thể: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Sóc Sơn;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy. Thời kỳ kiểm tra tính từ năm 2022 đến năm 2023.

Các nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng: xây dựng và thực hiện kế hoạch PCTN; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng;

Hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm và quản lý tài sản công, huy động và sử dụng các khoản hỗ trợ, đóng góp; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; chuyển đổi vị trí công tác, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;

Xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định; chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN...