Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 1Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 2Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 3Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 4Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 5Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 6Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 7Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 8Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 9Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 10Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 11Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 12Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 13Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 14Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 15Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 16Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 17Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25 ảnh 18

Bất ngờ lớn khi Belarus dự định sản xuất 'xe tăng bay' Su-25

ANTD.VN - Việc Belarus muốn sản xuất "xe tăng bay" Su-25 là điều gây bất ngờ cho giới truyền thông quốc tế.