Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 1Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 2Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 3Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 4Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 5Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 6Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 7Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 8Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 9Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 10Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 11Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 12Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 13Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington ảnh 14

Nga - Trung phối hợp sử dụng quân bài 'nợ chính phủ Mỹ' gây khó cho Washington

ANTD.VN - Sự thao túng của Nga và Trung Quốc với các khoản nợ chính phủ Mỹ đã dẫn đến những kết quả ấn tượng. Ý kiến này được chia sẻ bởi các chuyên gia tài chính trên tờ Sohu.