Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 1Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 2Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 3Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 4Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 5Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 6Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 7Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 8Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 9Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 10Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 11Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 12Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 13Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 14Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt? ảnh 15

Nga đối phó ra sao nếu châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc mua khí đốt?

ANTD.VN - Khí đốt Nga đang đối diện nguy cơ bị châu Âu ngừng mua hoàn toàn, nhưng có lẽ Điện Kremlin đã dự trù điều này từ trước và có những bước đi đối phó thích hợp.