Nợ đọng BHXH còn cao

  • 31/03/2014 06:42
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ - Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong năm 2013, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH) là trên 105.000 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm trước đó. 

Tuy nhiên, số tiền nợ đọng BHXH còn rất cao, vào khoảng 4.800 tỷ đồng, trong đó nợ của khu vực tư nhân chiếm hơn 60% tổng nợ. Cũng theo điều tra của Bộ LĐ-TB&XH, mức độ tuân thủ Luật BHXH của doanh nghiệp tư nhân hiện vẫn hạn chế, chỉ 66,5% số lao động ở khu vực này tham gia BHXH. Đặc biệt, khu vực phi chính thức và tập thể, hợp tác xã…, chỉ có 1,9% lao động tham gia BHXH.

Tin cùng chuyên mục