Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 1Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 2Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 3Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 4Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 5Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 6Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 7Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 8Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 9Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 10Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 11Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 12Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 13Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 14Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 15Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 16Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 17Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 18Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 19Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 20Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 21Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 22Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội ảnh 23

Những hình ảnh đặc biệt về nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày này, trong Bệnh viện điều trị Covid-19 - Đại học Y Hà Nội ở Yên Sở (Hoàng Mai), các y bác sỹ đang hối hả giành giật sự sống cho các bệnh nhân Covid-19 nặng...Với họ từng phút, từng giây đều quý hơn vàng làm sao không để cuộc đời nào bị Covid-19 cướp đi...