Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang Theo chân những người mang

Theo chân những người mang "hơi thở" trong lành đến với bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày này, ở Hà Nội, có những tình nguyện viên sẵn sàng đối mặt với Covid-19 vì sức khỏe mọi người. PV An ninh Thủ đô đã theo chân, ghi lại hình ảnh về những người từng ngày nhẫn nại hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở Thủ đô.