Nhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộngNhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộng

Nhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộng

ANTD.VN - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; tuy thu hút đông người tham dự, nhưng những tai nạn kinh hoàng khi trâu húc chết người đang khiến lễ hội này đứng trước cơ nguy bị hủy bỏ hoàn toàn.