Nhân rộng các kinh nghiệm để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip

ANTD.VN - Những ngày này, cùng với cả nước, CATP Hà Nội đang huy động tổng lực các nguồn lực, thiết bị và triển khai giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố. Bằng sự nỗ lực và những cách làm hay, nhiều địa bàn đã về đích thành công trong công tác phủ sóng 100% việc cấp CCCD gắn chip. Việc nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm là chìa khóa quan trọng để Hà Nội hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp trong thời gian tới.