Quyết tâm “về đích” cấp CCCD gắn chip điện tử

ANTD.VN - Từ ngày 10-5- đến ngày 30-6, Hà Nội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là nội dung nằm trong Mệnh lệnh số 01 đang được CATP Hà Nội triển khai. Trên thực tế vẫn còn những khó khăn nhất định, điều này đặt ra nhiều yêu cầu cần phải tháo gỡ cũng như đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để Hà Nội đảm bảo mục tiêu và tiến độ đề ra.