Nhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân NgaNhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân Nga

Nhà máy Irkut cấp tốc bàn giao tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp cho Không quân Nga

ANTD.VN - Cùng với Su-35S, tiêm kích Su-30SM cũng đang được sản xuất nhanh chóng nhằm đáp ứng yêu cầu từ Không quân Nga.