Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 1Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 2Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 3Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 4Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 5Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 6Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 7Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 8Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 9Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 10Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 11Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 12Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 13Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 14Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 15Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang ảnh 16

Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

ANTD.VN - Nữ Nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã đứng lên hét lớn "kẻ dối trá" trong lúc Tổng thống Mỹ Biden đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội.