Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 1Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 2Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 3Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 4Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 5Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 6Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 7Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 8Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 9Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 10Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 11Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 12Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 13Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk ảnh 14

Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine nếu Kiev tẩy chay thỏa thuận Minsk

ANTD.VN - Nga từ chối đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine trong trường hợp chính quyền Kiev từ bỏ thỏa thuận Minsk là những gì được Thứ trưởng Ngoại giao Nga  Alexander Grushko bày tỏ.