Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 1Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 2Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 3Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 4Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 5Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 6Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 7Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 8Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 9Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 10Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 11Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 12Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 13Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 14Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 15Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 16Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 17Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 18Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 19Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 20Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 21Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 22Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 23Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 24Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 25Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 26Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 27Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 28Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12 ảnh 29

Nga đẩy mạnh sản xuất súng trường tấn công hiện đại AK-12

ANTD.VN -  Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga vừa cho biết sẽ bắt đầu đẩy mạnh sản xuất mẫu súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 mới nhất ngay trong năm nay, để tiếp tục trang bị đại trà cho quân đội nước này.