Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhânNga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân

Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân

ANTD.VN - Nga bất ngờ công bố bức ảnh chụp lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm nguyên tử nước này, động thái được xem là khá hiếm hoi và bất thường vì đây là bộ phận rất nhạy cảm.