Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 1Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 2Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 3Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 4Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 5Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 6Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 7Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 8Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 9Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 10Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 11Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 12Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 13Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 14Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 15Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 16Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 17Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 18Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 19Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 20Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 21Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 22Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân ảnh 23

Nga bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về lò phản ứng bên trong tàu ngầm hạt nhân

ANTD.VN - Nga bất ngờ công bố bức ảnh chụp lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm nguyên tử nước này, động thái được xem là khá hiếm hoi và bất thường vì đây là bộ phận rất nhạy cảm.