T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 1T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 2T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 3T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 4T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 5T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 6T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 7T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 8T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 9T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 10T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 11T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 12T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 13T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 14T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 15T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 16T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 17T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 18T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 19T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga ảnh 20

T80UM2 Black Eagle, xe tăng 'độc - lạ' của Nga

ANTD.VN -  Với những thay đổi mang tính đột phá ở tháp pháo, những chiếc siêu tăng T-80UM2 Black Eagle được kỳ vọng sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga, tuy nhiên vì nhiều lý do, nó đã chết yểu.