Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 1Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 2Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 3Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 4Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 5Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 6Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 7Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 8Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 9Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 10Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 11Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 12Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 13Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 14Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 15Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 16Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 17Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 18Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 19Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 20Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 21Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới ảnh 22

Tu-22 Liên Xô, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới

ANTD.VN -  Hiện phiên bản mới nhất máy bay ném bom chiến lược của Nga là chiếc Tu-22M3, có thể mang theo tên lửa Kh-32 hủy diệt tàu sân bay đối phương. Quay trở lại phiên bản đầu tiên mang tên Tu-22 có thiết kế khác biệt với hiện tại và là máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên trên thế giới.