Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 1Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 2Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 3Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 4Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 5Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 6Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 7Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 8Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 9Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 10Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 11Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 12Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 13Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 14Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 15Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 16Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 17Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 18Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine ảnh 19

Nga bác bỏ tin nói ông Putin không được báo cáo đầy đủ, dẫn đến đánh giá sai tình hình Ukraine

ANTD.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Anh cho rằng Tổng thống Putin đã đánh giá sai về năng lực quân đội Nga và mức kháng cự của Ukraine do không được báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên phía Moscow phủ nhận điều này.