Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 1Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 2Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 3Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 4Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 5Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 6Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 7Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 8Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 9Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 10Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 11Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 12Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 13Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 14Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 15Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 16Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 17Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 18Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 19Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 20Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO? ảnh 21

Thế bao vây của Nga bị phá vỡ nếu Ukraine nhận được 'sát thủ' Harpoon từ NATO?

ANTD.VN - Trang tin Avia của Nga cho biết, có thể Ukraine sẽ nhận được "sát thủ" Harpoon từ NATO, đây là loại tên lửa diệt hạm cực kỳ đáng sợ, nếu Kiev có trong tay loại vũ khí này, cục diện chiến trường sẽ biến động.