Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 1Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 2Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 3Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 4Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 5Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 6Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 7Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 8Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 9Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 10Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 11Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 12Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 13Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 14Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 15Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 16Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 17Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 18Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 19Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 20Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 21Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 22Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 23Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 24Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 25Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 26Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 27Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 28Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 29Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 30Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 31Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 32Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 33Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine? ảnh 34

Vì sao xe tăng T-90M mạnh nhất trong biên chế Nga không tham chiến tại Ukraine?

ANTD.VN - Sau khi hàng loạt xe tăng chủ lực hiện đại như T-72B3M, T-80BVM, T-90A gục ngã dưới đòn đánh trả từ vũ khí chống tăng của Ukraine, người ta mong chờ sự xuất hiện của xe tăng T-90M nhằm thay đổi cục diện, nhưng vì sao Nga vẫn chưa tung dòng xe tăng này vào tham chiến.