Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 1Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 2Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 3Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 4Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 5Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 6Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 7Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 8Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 9Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 10Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 11Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 12Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 13Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 14Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 15Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine ảnh 16

Vũ khí phòng không tiên tiến Barnaul-T rơi vào tay Ukraine

ANTD.VN -  Phiên bản của xe chỉ huy - điều khiển 9S932-1 thuộc hệ thống phòng không tiên tiến Barnaul-T của Nga đã bị quân đội Ukraine bắt giữ trong các cuộc giao tranh.