Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'

Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'

ANTD.VN - Tiêm kích F-15EX được cho là câu trả đanh thép lời từ Israel trước những chiếc Su-35S mà Iran sắp nhận từ Nga.