Nâng cao kiến thức về công tác điều lệnh cho cán bộ chiến sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm nâng cao kiến thức về công tác điều lệnh cho CBCS, ngày 2-4, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân.

Tập huấn nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của từng cá nhân, chấp hành tốt các quy định của điều lệnh CAND; nâng cao kiến thức cơ bản và sử dụng thành thạo một số loại vũ khí quân dụng (súng K59, súng tiểu liên AK) cho CBCS.

Thông qua tập huấn, giúp CBCS rèn luyện sức khỏe, ôn luyện các động tác võ thuật CAND, nâng cao khả năng chiến đấu cho CBCS; vận dụng tốt vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm yêu cầu các CBCS tham gia tập huấn phải nghiêm túc học tập, nắm bắt đầy đủ nội dung công tác điều lệnh CAND của CAQ và đơn vị mình.

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần và trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy theo điều lệnh và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ của CBCS.

Học tập lý thuyết hướng dẫn sử dụng súng

Học tập lý thuyết hướng dẫn sử dụng súng

Gắn việc thực hiện điều lệnh CAND với phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND" và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong CAND, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.

Rèn luyện đội ngũ

Rèn luyện đội ngũ

Cùng với đó, phải luôn coi trọng và đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu việc thực hiện điều lệnh CAND và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, thực hiện các mặt công tác của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc chấp hành nghiệm điều lệnh CAND của các đơn vị cơ sở và từng CBCS; bám sát nội dung các quy định trong điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND.

Chú trọng kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện điều lệnh và kiểm tra nhận thức, kiểm tra thực hành điều lệnh của CBCS; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, quy trình, chế độ công tác, sinh hoạt, hội họp, học tập và việc thực hiện các Nghi lễ CAND ngay tại các phường, đội.

Tập huấn điều lệnh giúp CAQ Bắc Từ Liêm nâng cao nhận thức về đội ngũ, tác phong, kỷ luật chiến đấu

Tập huấn điều lệnh giúp CAQ Bắc Từ Liêm nâng cao nhận thức về đội ngũ, tác phong, kỷ luật chiến đấu

Tổ điều lệnh bán chuyên trách của CAQ tiến hành kiểm tra công khai theo định kỳ với kiểm tra đột xuất, bí mật, bảo đảm các quy định trong điều lệnh CAND phải được thi hành nghiêm túc, thống nhất.

“Kết thúc đợt tập huấn này, toàn bộ CBCS - CAQ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Nâng cao nhận thức về điều lệnh nội vụ và khả năng thực hành về điều lệnh đội ngũ, các nghi lễ trong CAND; sử dụng thành thạo các loại phương tiện, vũ khí súng quân dụng và các bài võ thuật tổng hợp CAND” - Đại tá Lê Đức Hùng yêu cầu.