Nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 750/UBND-NC về việc thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.