Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động thay đổi thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.


Theo quy định của Bộ luật Lao động, từ năm 2019, tuổi nghỉ hưu được tăng theo lộ trình. Vì vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2024 tăng lên bao nhiêu là thông tin được nhiều người lao động quan tâm.

Về nội dung này, căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động muốn nghỉ hưu cần phải đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động trong điều kiện bình thường là 61 tuổi với lao động nam và 56 tuổi 4 tháng với lao động nữ.