Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 1Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 2Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 3Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 4Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 5Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 6Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 7Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 8Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 9Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 10

Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

ANTD.VN -Ngày 17/9, Nhà Trắng khẳng định Chính phủ Mỹ không thay đổi lập trường về việc rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.