Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?

Mỹ suy giảm sức mạnh, đồng minh sẽ nhanh chóng 'xoay trục' sang Nga?

ANTD.VN - Với những gì diễn ra trong thời gian gần đây, những đồng minh của Mỹ liệu có thay đổi mối quan hệ với Washington?