Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 1Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 2Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 3Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 4Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 5Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 6Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 7Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 8Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 9Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 10Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 11Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 12Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 13Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 14Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 15Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 16Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 17Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 18Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 19Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 20Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 21Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 22Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 23Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 24Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 25Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt ảnh 26

Mỹ lắp tên lửa siêu vượt âm cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt

ANTD.VN -  Hải quân Mỹ sẽ nâng cấp các khu trục tàng hình lớp Zumwalt để có thể mang 12 tên lửa siêu vượt âm, với việc tích hợp này, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ưu thế về sức mạnh trên đại dương.