Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 1Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 2Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 3Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 4Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 5Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 6Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 7Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 8Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 9Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 10Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 11Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 12Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 13Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 14Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 15Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 16Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 17Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy ảnh 18

Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy

ANTD.VN -  Nga cảnh báo động thái "chưa từng có tiền lệ" của Na Uy khi đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao giữa lúc xung đột Ukraine leo thang. Điều này có thể dẫn tới căng thẳng với Moscow.