Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 1Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 2Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 3Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 4Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 5Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 6Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 7Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 8Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 9Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 10Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 11Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 12Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 13Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU ảnh 14

Mỹ hưởng lợi cực lớn từ cuộc khủng hoảng Nga - EU

ANTD.VN - Cuộc khủng hoảng Nga - EU theo nhận xét mang lại lợi ích lớn cho Washington và giúp Mỹ duy trì vị thế siêu cường.