Một lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền LừMột lần đi chợ chim cảnh Đền Lừ

Một lần đi chợ chim cảnh Đền Lừ

ANTD.VN -Chợ chim cảnh Đền Lừ, Hoàng Mai họp phiên ngày mồng 2, mồng 7 âm lịch luôn thu hút những người có sở thích nuôi và sưu tầm chim cảnh. Chợ phiên Đền Lừ được hình thành từ phiên Mơ, một trong những chợ phiên có từ lâu đời của người Hà Nội. Năm 2009, chợ Mơ khởi công xây dựng trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh mặt hàng chim cây cảnh chuyển về chợ đầu mối phía Nam, khu vực Đền Lừ cho đến nay.