Mới có 2 tỉnh triển khai bảo hiểm nông nghiệp

ANTĐ - Là thông tin được ông Tăng Minh Lộc - Cục trưởng Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn cho biết. 

Đến nay, tất cả các tỉnh, thành đã thành lập BCĐ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, nhưng mới chỉ có 2 tỉnh triển khai là Nghệ An và Đồng Tháp. Tổng số hộ nông dân tham gia là 23.000 hộ. Có một thực tế là, phần lớn các hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp là các hộ nghèo và cận nghèo, các hộ kinh tế trung bình, khá rất ít, chỉ khoảng hơn 200 hộ trong tổng số hơn 23.000 hộ. “Trong tháng này, Cục sẽ đi kiểm tra đợt 3, đốc thúc các địa phương, đồng thời tiếp thu kiến nghị, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Thông tư 47 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm nông nghiệp còn một số điểm bất cập, khiến các địa phương lúng túng”, ông Lộc nói. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng đề nghị bổ sung thêm bệnh đạo ôn trên lúa vào diện bảo hiểm nông nghiệp.