Minh bạch trong đấu thầu sẽ chấm dứt tình trạng "loạn" các bãi trông giữ xe

ANTD.VN - Từ năm 2008, Hà Nội bắt đầu thực hiện mô hình khoán quản hoạt động trông giữ xe. Tuy nhiên, cho đến nay mô hình này chưa đạt được hiệu quả, khi hoạt động trông giữ xe vẫn còn nhiều vi phạm, lộn xộn, gây mất TTĐT. Nguyên nhân là do UBND các quận chỉ cấp phép nhưng không quản lý. Bên cạnh đó, năng lực của các doanh nghiệp trông giữ xe không đáp ứng thực tiễn hiện nay.