Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 1Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 2Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 3Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 4Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 5Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 6Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 7Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 8Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 9Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 10Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 11Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 12Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 13Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 14Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 15Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây ảnh 16

Máy bay MS-21 Nga thiết lập cột mốc quan trọng để thoát phụ thuộc phương Tây

ANTD.VN - Máy bay chở khách MS-21 Nga đã nhanh chóng sử dụng vật liệu tổng hợp nội địa mà trước kia phải do nước ngoài cung cấp.