Thế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICSThế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICS

Thế giới 'nín thở' chờ tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICS

ANTD.VN - Tuyên bố cực kỳ quan trọng của Nga và khối BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) được kỳ vọng sẽ tạo thay đổi lớn trên thế giới.