Phi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại DonbassPhi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại Donbass

Phi công Nga 'thoát trong gang tấc' khi trực thăng Ka-52 bị Ukraine bắn cháy tại Donbass

ANTD.VN - Tại khu vực Ugledar thuộc vùng Donbass, một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của quân đội Nga bị hỏa lực phòng không Ukraine bắn cháy, tuy nhiên phi công đã kịp nhảy dù an toàn.