Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 1Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 2Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 3Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 4Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 5Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 6Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 7Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 8Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 9Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 10Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 11Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 12Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 13Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 14Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 15Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 16Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 17Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 18Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 19Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 20Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn ảnh 21

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active:

Lễ xuất quân đậm màu sắc của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn

ANTD.VN - Bên cạnh không khí trang nghiêm là các tiết mục biểu diễn đầy tính nghệ thuật do chính học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn biểu diễn, tạo nên buổi lễ xuất quân đầy màu sắc.