Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 1Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 2Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 3Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 4Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 5Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 6Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 7Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 8Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 9Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 10Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 11Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 12Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 13Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 14Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 15Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 16Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 17Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 18Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 19Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 20Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 21Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 22Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 23Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 24Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 25Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 26Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 27Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 28Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 29Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 30Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 31Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 32Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 33Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 34Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 35Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 36Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 37Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 38Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 39Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 40Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 41Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 42Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 43Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết ảnh 44

Ngược dòng trên chấm penalty, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn vào chung kết

ANTD.VN - Hòa không bàn thắng ở hai hiệp chính và gặp bất lợi khi sút hỏng loạt đầu penalty, thế nhưng đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn đã ngược dòng ngoạn mục để đánh bại THPT Ngô Thì Nhậm, giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active.