'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?

'Lễ rửa tội bằng lửa' của trực thăng Ka-50 Black Shark diễn ra như thế nào?

ANTD.VN - Vào ngày 6/1/2001, hai máy bay trực thăng Ka-50 Black Shark đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên hay còn gọi là "Lễ rửa tội bằng lửa" từ sân bay Severny ở Grozny.