Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'

Biên đội tiêm kích Su-30SM Nga gây ấn tượng mạnh với màn 'thị uy tên lửa'

ANTD.VN - Việc biên đội tiêm kích Su-30SM Nga thực hành phóng cùng lúc 8 tên lửa đã gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông.