Lá chắn không gian mạng và tuổi hoa học đường quận Cầu Giấy

ANTD.VN - Để định hướng và tư vấn học sinh sử dụng mạng Internet sao cho hiệu quả và an toàn, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn với chủ đề “Lá chắn không gian mạng và tuổi hoa học đường"