Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 1Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 2Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 3Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 4Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 5Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 6Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 7Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 8Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 9Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 10Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 11Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 12Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 13Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 14Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar ảnh 15

Kỳ bí những bức tranh khắc trên đá ở sa mạc Qatar

ANTD.VN -  Kỳ bí những bức tranh khắc đá Al Jassasiya trên sa mạc Qatar. Cách Doha khoảng một giờ lái xe về phía bắc, Al Jassasiya có 900 tác phẩm điêu khắc trên đá độc đáo, nhưng không biết chúng có ý nghĩa gì và tác giả của chúng là ai.