Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 1Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 2Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 3Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 4Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 5Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 6Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 7Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 8Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 9Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 10Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 11Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 12Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 13Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 14Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 15Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 16Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 17Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 18Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 19Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 20Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 21Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 22Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 23Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 24Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông ảnh 25

Kornet - tên lửa chống tăng Nga từng thổi tung xe tăng M1A1 Abrams tại Trung Đông

ANTD.VN - 9M133 Kornet hiện là dòng tên lửa chống tăng hiện đại nhất ngày nay của Nga, loại vũ khí này trong tay lực lượng Houthi từng khiến cho không ít xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trong biên chế Iraq bắn hạ.