Khúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà ThànhKhúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà Thành

Khúc giao mùa đẹp tinh khôi khi hoa loa kèn xuống phố Hà Thành

ANTD.VN -  Phố Hà Nội ngày này đẹp nhẹ nhàng với màu trắng tinh khôi từ loài hoa loa kèn nhỏ bé. Những gánh hàng hoa góc phố chở cả tháng tư về...